Advocatenkantoor De Leeuw is gespecialiseerd in strafzaken

Internationaal strafrecht

Internationaal strafrecht

Het strafrecht heeft ook vele internationale raakvlakken. Buitenlandse mogendheden kunnen de overlevering (binnen de EU) of uitlevering vragen van diegenen die verdacht worden van misdrijven of daarvoor al veroordeeld zijn. Dit zijn in de regel ingewikkelde procedures waaraan de nodige eisen worden gesteld. De Nederlandse rechter moet een beslissing nemen over de vraag of iemand wel of niet aan een andere staat wordt overgedragen. Een zeer belangrijke beslissing dus waar veel van afhangt. Ik heb ruime ervaring met dergelijke complexe procedures en het is van belang in een zo vroeg mogelijk stadium contact met mij op te nemen.

Neem direct contact met mij op als u verdacht wordt van een internationaal misdrijf.